Laatste blogs

Ondernemershout bestaat niet

Het zoveelste boek over het belang van marketing voor de dienstverlenende professional: wie wil dat nu lezen? Maar met haar droogkomische, praktische stijl weet marketingdeskundige Linda Spaanbroek in snel tempo alle vooroordelen over marketing behendig om zeep te helpen. Haar stelling ‘Ondernemershout bestaat niet’, is dan ook meteen de titel van haar boek.

Ploeteren (en verzuipen) of floreren (en cashen)? © Kateen2528 / FreeDigitalPhotos.net

Met de titel van het boek wil Spaanbroek zeggen: maak jezelf niet wijs dat je niet geschikt bent als ondernemer, omdat je te weinig klanten hebt en je hoofd maar nauwelijks boven water kan houden. Het gaat om marketing. En marketing gaat om spelregels ‘die anderen al voor je hebben uitgevonden’.

Weerstand voelen
Gruwel je nog steeds van marketing? Geef jezelf dan ten minste één middag de tijd eens een flink stuk door het boek te bladeren. Behalve de bekende wetenswaardigheden als ‘je moet weten wat je doelgroep nodig heeft’ en ‘geloof in je kwaliteit en draag argumenten aan om je klanten te overtuigen’, draagt de schrijfster tal van sappige voorbeelden aan die je over je eerste weerstand heen helpen. Zo heeft zij het bijvoorbeeld over ‘de bullshit waarin we geloven’ en beschrijft beeldend ‘waarom ik nooit voor mezelf zou beginnen‘.

In het diepe springen
Vanaf pagina één verplaatst zij zich in de beginnende ondernemer: ‘Veel ondernemers starten hun bedrijf vanuit enthousiasme voor hun vak, uit een passie of omdat ze verlangen naar vrijheid. Of omdat ze, net als ik, te eigenwijs zijn om onder een baas te werken. Wat de kans groot maakt dat je, net als ik, in het diepe bent gesprongen en eigenlijk maar wat doet.’

Opstartproblemen
Een ‘handleiding’ lezen, in dit geval over marketing, maakt de weg naar ondernemerssucces een stuk eenvoudiger, meent zij. Ook zij moest aanvankelijk niets van ondernemen of marketing hebben. Opgegroeid als slagersdochter dacht ze: dit nooit! Het lot beschikte anders en na de bekende opstartproblemen als eigenzinnige zzp’er kreeg ze steeds meer door dat ‘marketing’ de sleutel was tot (haar) succes.

Vliegwiel en heipalen
‘Het gaat erom een vliegwiel op gang te brengen’, betoogt Spaanbroek enthousiast in haar boek. Ook vergelijkt zij het met ‘heipalen onder een hoog flatgebouw’. ‘Als je niet voldoende of niet de juiste heipalen onder het fundament hebt geplaatst, gaat het gebouw vroeg of laat verzakken.’ Dat geldt ook voor het opbouwen van een bedrijf, vervolgt ze. ‘Als er heipalen missen, dan blijft het ploeteren om de boel overeind te houden.’


Klanten aantrekken

Wat is dan haar sleutel tot succes en hoe bestrijdt zij de weerstand van veel zzp’er bij het woord ‘marketing’? Door je stap voor stap mee te nemen in haar ‘handleiding marketing’ en de tekst te doorspekken met tal van zotte voorbeelden wat er zoal mis kan gaan als je het niet goed doet. Want ook zij had aanvankelijk weerstand tegen ‘marketing’, maar kwam erachter dat er marketingtechnieken bestaan ‘waarin ze zichzelf kon blijven’. ‘Die niet gaan over pushen en misleiden, maar over helpen en daarmee klanten aantrekken.’

Je kan het. Ja, ook jij!
Om met de bemoedigende woorden van Spaanbroek te spreken: ‘Ondernemen kan écht veel makkelijker. Lees dit boek, volg de stappen en zit jezelf niet langer in de weg. Dit boek helpt je om de heipalen op de juiste plek te zetten, zodat het makkelijker voor je wordt om succesvol te ondernemen. Ondernemen is een superleuk en relatief eenvoudig spel dat ook jij kunt spelen. Je kan het. Ja, ook jij!’

Geheim ingrediënt
Als climax van een eigenzinnige stijl geeft zij als uitsmijter nog een ‘geheim ingrediënt’ weg in het laatste hoofdstuk, waarin zij zich op psychologische en esoterische paden begeeft. Link, om zoiets toe te voegen aan je boek – je begeeft je als schrijfster toch op glad ijs – maar zij raakt vermoedelijk wel de kern waar het om draait: waarom het bij de ene ploeteren blijft en bij de ander cashen en werken in een flow.

Ploeteren of floreren
De keuze, heeft Spaanbroek ontdekt, zit in je (onbewuste) zelf: is het vluchten, vechten of verlammen of geef je je over aan de kracht die al in je zit. ‘Herken het systeem waarmee je jouw realiteit vormgeeft, de monsters die echt lijken maar het niet zijn. Delete de ‘oude software’ in je hoofd en maak ruimte voor de werkelijke flow.’ Dit ‘geheime ingrediënt’ maakt volgens haar – naast de juiste inzet van marketingtechnieken – het verschil tussen ploeteren en floreren.

 

Boek over marketing: Ondernemershout bestaat niet

Ondernemershout bestaat niet
Linda Spaanbroek
www.infomarketeers.nl
Uitgeverij Boom
2016 | ISBN 9789024404285
176 pagina’s | 20 euro

 

Meer over marketing

Wet DBA ‘on hold’

Wat een hoofdpijndossier: de wet DBA. De regering zet de handhaving tot 1 januari 2018 on hold. De wet is bedoeld om de arbeidsrelaties tussen zzp’er en opdrachtgever goed te regelen, om daarmee schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar de wet werkt niet echt. Of eigenlijk helemaal niet. Er is te veel onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag.

Alle zzp’ers ontvingen op 3 februari jl. een brief van de Belastingdienst. Daarin staat onder meer dat:

‘Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en – nemers is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Over deze periode zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen opleggen.’ […]

‘Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding’, schrijft de dienst verder in de brief. ‘Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de Wet DBA.’ […]

‘Het kabinet heeft daarom besloten om onder meer samen met sociale partners de arbeidswetgeving onder de loep te nemen. Het gaat onderzoeken hoe de criteria – die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst – concreter of anders ingevuld kunnen worden. Het kabinet hoopt nog vóór het volgende regeerakkoord met resultaten te komen.’ […]

Spookverhalen?
Interessant. Opmerkelijk ook. Bijna het gehele jaar heeft staatssecretaris Wiebes zich in allerlei bochten gewrongen om alle kritiek uit het veld te weerleggen en als ‘overdreven’ weg te zetten. Hij deed de protesten af als ‘spookverhalen’ en vond dat iedereen zich niet zo druk moest maken over de nieuwe wet.

Onrust DBA-wet
Maar zzp’ers, opdrachtgevers en belangenorganisaties bleven zich roeren. Niet voor niets, want de feiten logen er niet om. Enkele cijfers uit diverse onderzoeken in september 2016 (zie ook onderstaande infographic):

  • 47.200 van de 400.000 zzp’ers in de zakelijke markt zijn sinds de invoering van de DBA-wet opdrachten kwijtgeraakt (begin december 2016 was dit aantal opgelopen tot 62.000);
  • slechts 8 procent van de 4481 ingediende modelcontracten zijn 4 maanden na dato van de invoering van de wet goedgekeurd door de Belastingdienst;
  • een kwart van de opdrachtgevers vindt op dat moment de DBA-wet een knelpunt.


Depressie
‘Dit is het einde van de zzp’ers’, dacht ik zelf toen de DBA-wet werd ingevoerd. ‘Wat een gemiste kans’, dacht ik ook. Als zo veel mensen besluiten zzp’er te worden, dan is er toch echt wel wat aan de hand op de arbeidsmarkt. Een kabinet hoort dat m.i. serieus te nemen en in goede banen te leiden, niet op de handrem te staan of erger: de modernisering van de arbeidsmarkt in z’n achteruit te zetten. Ik besloot mijn blog voorlopig even on hold te zetten met een symbolisch laatste blog ‘Modelcontracten zzp: complete verwarring’.

Lees meer

Modelcontracten zzp: complete verwarring

Op 1 mei gaat de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van start. Sinds een meerderheid van de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft goedgekeurd, staat staatssecretaris Wiebes niets meer in de weg de wet over ruim twee weken in uitvoering te brengen. Hoewel het eerste jaar nog een soort ‘proef’jaar wordt waarin er niet al te streng wordt gehandhaafd, is de verwarring onder zowel opdrachtgevers als zzp’ers compleet. 

Econoom en journalist Matthijs Bouman (bekend van onder meer DWDD en RTLZ) laat de verwarring en ‘de bizarre nieuwe wereld van de zzp’er‘ mooi zien in onderstaand filmpje:

Meer moeilijkheden
De bonden en belangenorganisaties hebben zich de laatste weken behoorlijk geroerd. Ze moeten toch íets doen aan de verwarring onder hun leden. Maar veel rust brengt dat niet onder zzp’ers. Een onderzoek van TNS-Nipo onder 600 zzp’ers en 413 organisaties met ten minste tien werknemers laat zien dat de meesten onder hen meer moeilijkheden verwachten, bericht het fd vandaag in het artikel ‘Zzp’er verwacht schade door nieuwe wetgeving‘. Negen van de tien zzp’ers verwacht dat het moeilijker wordt om nieuwe opdrachten binnen te halen en de meerderheid van zzp’ers en organisaties denkt dat de administratieve rompslomp gaat toenemen met de nieuwe wet.

Lees meer

Lubach over modelcontracten zzp

Afgelopen zondag (28 februari) nam Lubach de toekomstige wet DBA (vervanging VAR in modelcontracten) op de hak in het VPRO-programma ‘Zondag met Lubach’. Zijn er meer leuke filmpjes, sketches en grappen over dit onderwerp? Want misschien moeten we er met z’n allen maar om lachen….om die nieuwe wet.

 

Lubach neemt de toekomstige DBA-wet (modelcontracten) op de hak (vanaf 20.30 min)

Lubach neemt de toekomstige DBA-wet (modelcontracten) op de hak (vanaf 20.30 – tot 24.20 min is het leuk, daarna wordt het wel errug flauw)

 

 

Meer weten over de toekomstige wet DBA?

Lees meer:

Modelcontracten zzp: wat moet je ermee?

Vanaf 1 mei 2016 treedt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (modelcontracten zzp) in werking. De huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is daarmee afgeschaft. Maar wat betekent de nieuwe wet voor zzp’ers? Wat moet je doen en laten?

Om antwoorden te krijgen bestookte ZZP-log het ministerie van Financiën met talrijke vragen, bestudeerde een aantal (goedgekeurde) voorbeeldcontracten op de website van de Belastingdienst en volgde een voorlichtingsbijeenkomst van zzp-belangorganisatie FNV Zelfstandigen op 9 februari jl. Het gaf een onthutsend inzicht in de manco’s van de wet. Een verslag.

1. Ministerie van Financiën

Staatssecretaris Wiebes over modelcontracten zzp tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Wiebes tijdens het vragenuurtje in de Tweede-Kamer op dinsdag 9 februari 2016.

 

Werken met een intermediair
De eerste vraag aan het ministerie was simpel: wat is het verschil is tussen een ‘bemiddelingsmodel’ en een ‘tussenkomstmodel’. Dit is immers relevant voor zzp’ers die met een intermediair werken. Een bemiddelingsmodel garandeert je zzp-schap, een tussenkomstmodel niet. Bij dit laatste model kan er sprake zijn van (verkapte) loondienst. Maar hoe kan een zzp’er beoordelen of ‘ie met het ene of het andere model te maken heeft?

  • Wat is een bemiddelingsmodel?
    ‘Bij bemiddeling is de rol van de tussenpersoon beperkt; deze brengt alleen vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarna terug. De bemiddelaar wordt dus zelf geen partij in de arbeidsrelatie. Wel kan de bemiddelaar eventueel ondersteunende diensten verlenen aan één of beide partijen.’ Aldus het ministerie.
  • Wat is een tussenkomstmodel?
    ‘Bij uitzending en tussenkomst wordt de tussenpersoon juist wel partij; het is de tussenpersoon tot wie de opdrachtnemer zich verplicht arbeid te verrichten ten behoeve van een derde en het is de tussenpersoon die verplicht is tot het betalen van de vergoeding voor verrichte arbeid aan de opdrachtnemer.’ Aldus het ministerie.

Ondernemer of in (verkapte) loondienst
Vervolgens legde ZZP-log aan het ministerie een aantal werksituaties voor. Veel bedrijven zetten bijvoorbeeld zzp’ers in in tijden van drukte (de bekende ‘flexibele schil’, bijvoorbeeld na het binnenhalen van een aanbesteding). Anderen schakelen zzp’ers in als ze de beoogde kennis niet in huis hebben. Weer anderen gaan ‘partnerschappen’ aan met zzp’ers en/of zijn vaste klant. Kortom, in de afgelopen jaren zijn er talrijke creatieve constructies ontstaan die enerzijds tegemoet komen aan een vraag uit de markt en anderzijds ondernemerszin tonen.

Lees meer

Wiebes over modelcontracten: er komt geen heksenjacht

Er komt geen heksenjacht op zzp’ers en kleine afwijkingen in werkrelaties zijn niet relevant, zegt staatssecretaris Wiebes tijdens het plenaire debat over de modelcontracten (wetsvoorstel DBA) in de Eerste Kamer op 26 januari 2016. ‘We willen schijnzelfstandigheid eerder voorkomen dan beboeten.’

Tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) staat de staatssecretaris luchtig achter het katheder. Hij staat nog net niet met zijn handen in zijn zakken. Via een rustig, verhelderend betoog probeert hij de kou uit de lucht te halen rondom het nieuwe wetsvoorstel. Hij is grappig, jawel, en spreekt met talrijke metaforen, maar de praktijk lijkt toch ver van hem af te staan.

Staatssecretaris Wiebes verdedigde het wetsvoorstel DBA in de Eerste Kamer

Staatssecretaris Wiebes (foto rijksoverheid)

Spookverhalen
Zo begrijpt hij niets van de ‘spookverhalen’ die nu onder zzp’ers de ronde doen. De angst en onrust onder hen bevreemden hem. GroenLinks-senator Ganzevoort zegt dat daar invoelingsvermogen voor nodig is. En hij betoogt: ‘We gaan van een generieke verklaring (VAR) naar een specifieke verklaring per arbeidsrelatie. Als iedere afwijking daarvan kan meetellen, veroorzaakt dat onzekerheid.’

Toetsingscircus
Ook D66-senator Rinnooy Kan is niet gerustgesteld door de woorden van Wiebes. Rinnooy Kan: ‘Ik vind uw pleidooi verhelderend, maar niet geruststellend.’ Hij voorziet een ‘toetsingscircus’ en talrijke negatieve effecten, zoals verlies van kansen, stabiliteit en voorspelbaarheid voor zzp’ers. ‘De zzp’ers zijn de grote verliezers onder de nieuwe wet en hebben geen enkele rechtszekerheid.’ Hij dient onder meer daarom een motie in.

Angst temperen
Wiebes probeert tijdens zijn pleidooi de angst onder zowel zzp’ers als opdrachtgevers te temperen. ‘Het doel is niet conform de overeenkomst te werken, maar conform de wet. Als een opdrachtgever zich niet precies aan de overeenkomst houdt, maar hij zondigt niet tegen de wet – hij gaat niet op een zodanige manier opereren dat er een dienstverband ontstaat – dan is er natuurlijk geen reden om in te grijpen.’  Lees meer