Laatste blogs

Etnomarketing: marketing voor moslims

Hoe win je het vertrouwen van de niet-westerse consument? Volgens de Belgische etnomarketeer Rachid Lamrabat laat de traditionele marketing op dit gebied talrijke kansen liggen. Zonde, want deze groep groeit gestaag en heeft ook steeds meer te besteden. Maar andere culturen vergen soms een andere manier van marketing.

Marketing voor moslims: een moslimgemeenschap wikt en weegt en moet het eens zijn / © Monique Koudijs

Zo vergt het wat tijd om de gunst van bijvoorbeeld de moslimconsument te winnen, weet Lamrabat die in Marokko geboren is en op zijn 3e jaar naar Vlaanderen verhuisde. Waar de traditionele marketing ervan uitgaat dat een goed vermarkt product zichzelf verkoopt, gaat het bij de moslimgemeenschap allereerst om vertrouwen, benadrukt hij. Pas als een moslim jou als aanbieder vertrouwt, beoordeelt hij je aanbod.

Begrip faken
Vertrouwen krijgt de moslimconsument als hij voelt dat er respect is voor zijn cultuur. Hij moet voelen dat je je werkelijk hebt verdiept in zijn normen en waarden, en ook begrijpt waarom dat zo is. Begrip ‘faken’ is uit den boze, dat voelt hij direct, schrijft Lamrabat. Kledingcollecties laten ontwerpen door ontwerpers met een hybride achtergrond bijvoorbeeld laat betrokkenheid zien. Als er moslims (met hoofddoek) werken in je zaak, helpt dat ook.

Marketingstrategie
Ben jij als ondernemer door de ballotage van een moslimgemeenschap, dan pas wordt jouw aanbod in overweging genomen. Dit betekent: het wordt in de gemeenschap gewikt en gewogen. Is de gemeenschap het onderling eens, bijvoorbeeld over het feit dat het product ‘halal’ is en past binnen de islam, dan is de grootste horde in je marketingstrategie genomen.

Toch kan het ook dan goed misgaan. Een hilarisch voorbeeld:

  • Coca Cola wilde in het Midden-Oosten een energiedrank op de markt brengen. Dit deed de gigant middels drie cartoons op reclamezuilen. In de eerste cartoon ligt een man gevloerd, uitgeput en dorstig in de woestijn. Na het drinken van de energiedrank op de tweede cartoon, springt de man op de derde cartoon een gat in de lucht en is weer vol leven. De Amerikaanse reclamemakers vergaten echter dat de Arabische bevolking van rechts naar links leest…..

Ramadanaanbieding
Ook op kleine schaal beschrijft Lambarat talrijke flaters. Zo plaatste een Franse supermarkt een reclamebord met een ramadanaanbieding naast een reclamebord met varkensvlees. Ook een ramadanaanbieding van pringels met baconsmaak viel natuurlijk niet in goede aarde. Toen een Hema-vestiging in België een medewerker met hoofddoek ontsloeg omdat het ‘neutraliteit’ wilde uitstralen, keerde de plaatselijke moslimgemeenschap zich collectief tegen dit filiaal.

Comfort en luxe
Schrijver en etnomarketeer Lamrabat beschrijft op talrijke gebieden hoe en waarom moslims consumeren, en wat je zeker wel en niet moet doen als je hun vertrouwen wilt winnen. ‘De groeiende middenklasse van moslims wil enerzijds de traditionele moslimwaarden bewaren, maar wil wel vooruitstrevend zijn en genieten van comfort en luxe’, schrijft hij. ‘Er is vanuit deze groeiende middenklasse met een niet-westerse achtergrond dus een toenemende vraag naar luxe-producten, van kleding, cosmetica en voeding tot vakanties en huisinrichting.’ Vooral dat aanbod neemt hij onder de loep in combinatie met de culturele waarden en normen van de moslimgemeenschap.

De moslimgemeenschap is zeker niet homogeen / © Monique Koudijs

Mixen en matchen
Maar let op: de moslimgemeenschap is zeker niet homogeen. ‘De gemeenschap mixt en matcht’, zegt de schrijver. ‘De Europese moslim zoekt voortdurend naar manieren om de traditionele leefwereld met de westerse beleving te verzoenen. Het mixen en matchen is een zoektocht, die voortdurend evolueert en voor iedereen verschillend is.’

Oprechte interesse
Lukt het je oprecht nieuwsgierig te zijn naar de moslim-medemens en begrijp je hoe en waarom hij consumeert, dan hoef je die groeimarkt niet meer te missen. ‘Moslims winkelen vanuit hun culturele achtergrond. Als je weet wat dat inhoudt, kom je een heel eind.’ Bijvoorbeeld door dit boek te lezen..

Etnomarketing
Het vertrouwen van de nieuwe consument
Rachid Lamrabat
166 pagina’s
Prijs: € 29,99
2017| ISBN 9789463370196
Uitgeverij Pelckmans Pro

Regeringsakkoord: zzp’er plek in Burgerlijk Wetboek

De fractievoorzitters Rutte (VVD), Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (ChristenUnie) hebben op dinsdag 10 oktober het regeerakkoord gepresenteerd met als titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. De vraag is nu: is er ook vertrouwen in de toekomst van zzp’ers? Of zetten de partijen toch in op een langzame sluipmoord van deze vrijheidslievende éénpitters?

‘Het is tijd om onze arbeidsmarkt te moderniseren’ luidt het regeerakkoord in de intro van hoofdstuk 2 dat handelt over de arbeidsmarkt. En: ‘Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen.’ Dat klinkt bemoedigend…..

Flexibele arbeid
De formatiepartijen erkennen de ‘behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt, bij werk- en opdrachtgevers en bij werkenden’. Het regeerakkoord vervolgt: ‘Verschillende vormen van het aanbieden van flexibele arbeid sluiten aan bij verschillende behoeften.’ Hoewel de formatiepartijen sterk inzetten op meer ‘duurzame banen’ krijgt de zzp’er meer erkenning, zo lijkt het.

Zzp’ers
‘Zzp’ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt’, schrijven de formatiepartijen. Wel waken ze nog steeds voor een schemergebied, waarbij er toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsrelatie. De wet DBA kon hierin geen helderheid scheppen, heeft de ervaring geleerd. De formatiepartijen erkennen dit en willen de wet vervangen door andere maatregelen. Te weten:

  • Een laag tarief (tot 125% van wettelijk minimumloon en laagste loonschalen) in combinatie met een langere duur (> 3 mnd) van de overeenkomst én een laag tarief in combinatie met het verrichten van ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ worden als ‘arbeidsrelatie’ gekenmerkt. Er komt bovendien een betalingsondergrens voor laagbetaald werk van 15-18 euro per uur.
  • Voor de zelfstandigen boven het ‘lage tarief’ wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd, stelt het regeerakkoord. ‘Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zzp’ers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule, zoals bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat.’
  • Voor de bovenkant van de zzp-markt (uurtarief >75 euro per uur) komt er een ‘opt-out’-regeling waarin de opdrachtgevers geen risico meer lopen op naheffingsaanslagen (loonbelasting en werknemersverzekeringen). Als voorwaarden gelden dat de zzp’er maximaal 1 jaar voor de betreffende organisatie werkt en geen ‘reguliere werkzaamheden’ verricht.

Presentatie Regeerakkoord op dinsdag 10 oktober 2017.

Payroll-constructie
Ook worden de voor zzp’ers én werknemers concurrerende payroll-constructies aangepakt. De constructie mag door werkgevers niet meer worden misbruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden willen de formatiepartijen gelijktrekken met die van vaste werknemers.

Burgerlijk Wetboek
Ten slotte willen de formatiepartijen verkennen hoe zelfstandig ondernemerschap een eigen plek kan krijgen in het Burgerlijk Wetboek. Dit willen zij oppakken in samenwerking met sociale partners en zzp-organisaties en doen via de invoering van een ondernemersovereenkomst. ‘Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen’, aldus het regeerakkoord.

Vaste banen
De intentie van de formatiepartijen richting zzp’ers lijkt oké, al hebben deskundigen en zzp-organisaties zo hun bedenkingen en wachten af wat er werkelijk van de voornemens terechtkomt. Het komt nu ook aan op helderheid van regels en op de praktische uitvoerbaarheid ervan. Tegelijkertijd moeten zzp’ers bedenken dat de formatiepartijen vooral willen inzetten op meer vaste banen. En dat zal hoe dan ook ten koste gaan van het werk voor zzp’ers, omdat werkgevers meer armslag krijgen in bijvoorbeeld ontslag, doorbetaling bij ziekte en tijdelijke banen.

Relevante links:

Het regeerakkoord is gratis te downloaden via de website Kabinetsformatie2017 van de rijksoverheid.

De toekomst van de zzp’er

Terwijl het formatieproces van de nieuwe regering eindeloos voortduurt, wachten de zzp’ers op een verlossend woord (‘de wet DBA van de baan!’). Ook hopen ze op een doortimmerde visie waarin er voor hen een onbetwistbare, respectvolle plek is in het Nederlandse arbeidsbestel.

Is er nog een toekomst voor de zzp’ers in Nederland 3.0? © Iosphere / Free Digital Photos

Inmiddels zijn er in het afgelopen halfjaar ten minste 3 rapporten over zzp’ers verschenen en hebben de werkgeversorganisaties onlangs voorstellen bij informateur Zalm neergelegd om de bestaande wet DBA te vervangen door een betere aanpak. Welke voorstellen dat zijn, is niet bekend. Ook pleiten ze voor ‘een vernieuwende aanpak van de arbeidsmarkt’ (brief aan Zalm).

Vage begrippen
Onderwijl ging demissionair minister Asscher gewoon door met het nader omschrijven van vage begrippen uit de wet DBA. In het rapport ‘‘Varianten-kwalificatie-arbeidsrelatie’ doet hij samen met het ministerie van Financiën een poging de begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ helder te definiëren. Of dat is gelukt, ligt ter beoordeling aan het nieuwe kabinet.

‘Schrikbarend hoog’
In het rapport Zzp’ers en hun opdrachten bevestigde ook de Kamer van Koophandel dat de negatieve gevolgen van de wet DBA voor zzp’ers ‘schrikbarend hoog’ zijn. Enkele bevindingen:

  • 18% van de ondervraagde zzp’ers heeft in het afgelopen jaar (2016) vaker meegemaakt dat opdrachtgevers liever geen zzp’ers meer inhuren.
  • 15% van de zzp’ers kreeg te horen dat een opdrachtgever in het vervolg liever werkt met een tussenpartij (bemiddelaar, payrollbedrijf, uitzendbureau).

Oneerlijke behandeling
In de slibstream van al deze beschouwingen bleek uit een onlangs openbaar gemaakte Interne memo DBA en toezicht van de Belastingdienst dat de zzp’ers onder de uitgestelde handhaving van de wet DBA nog wel degelijk risico lopen. Kenmerkt de Belastingdienst een arbeidsrelatie achteraf toch als een dienstbetrekking dan volgen er weliswaar geen boetes of naheffingen voor beide partijen tot 1 juli 2018, maar kan een zzp’er wél zijn fiscale voordelen kwijtraken. Niet iedereen vindt dat even eerlijk (zie o.m. artikel van ZiPconomy), maar FNV ZZP legt uit waarom hieraan niet valt te ontkomen.

Aparte Box 4
En dan heb je nog het ontbreken van een politiek doortimmerde visie waarin de zzp’er eindelijk recht wordt gedaan. Drie zzp-organisaties – ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige Ondernemers PZO – doen via de media (De Telegraaf)  een aantal interessante suggesties:

Lees meer

Ondernemershout bestaat niet

Het zoveelste boek over het belang van marketing voor de dienstverlenende professional: wie wil dat nu lezen? Maar met haar droogkomische, praktische stijl weet marketingdeskundige Linda Spaanbroek in snel tempo alle vooroordelen over marketing behendig om zeep te helpen. Haar stelling ‘Ondernemershout bestaat niet’, is dan ook meteen de titel van haar boek.

Ploeteren (en verzuipen) of floreren (en cashen)? © Kateen2528 / FreeDigitalPhotos.net

Met de titel van het boek wil Spaanbroek zeggen: maak jezelf niet wijs dat je niet geschikt bent als ondernemer, omdat je te weinig klanten hebt en je hoofd maar nauwelijks boven water kan houden. Het gaat om marketing. En marketing gaat om spelregels ‘die anderen al voor je hebben uitgevonden’.

Weerstand voelen
Gruwel je nog steeds van marketing? Geef jezelf dan ten minste één middag de tijd eens een flink stuk door het boek te bladeren. Behalve de bekende wetenswaardigheden als ‘je moet weten wat je doelgroep nodig heeft’ en ‘geloof in je kwaliteit en draag argumenten aan om je klanten te overtuigen’, draagt de schrijfster tal van sappige voorbeelden aan die je over je eerste weerstand heen helpen. Zo heeft zij het bijvoorbeeld over ‘de bullshit waarin we geloven’ en beschrijft beeldend ‘waarom ik nooit voor mezelf zou beginnen‘.

In het diepe springen
Vanaf pagina één verplaatst zij zich in de beginnende ondernemer: ‘Veel ondernemers starten hun bedrijf vanuit enthousiasme voor hun vak, uit een passie of omdat ze verlangen naar vrijheid. Of omdat ze, net als ik, te eigenwijs zijn om onder een baas te werken. Wat de kans groot maakt dat je, net als ik, in het diepe bent gesprongen en eigenlijk maar wat doet.’

Opstartproblemen
Een ‘handleiding’ lezen, in dit geval over marketing, maakt de weg naar ondernemerssucces een stuk eenvoudiger, meent zij. Ook zij moest aanvankelijk niets van ondernemen of marketingregels hebben. Opgegroeid als slagersdochter dacht ze: dit nooit! Het lot beschikte anders en na de bekende opstartproblemen als eigenzinnige zzp’er kreeg ze steeds meer door dat ‘marketing’ de sleutel was tot (haar) succes.

Lees meer

Wet DBA ‘on hold’

Wat een hoofdpijndossier: de wet DBA. De regering zet de handhaving tot 1 januari 2018 on hold. De wet is bedoeld om de arbeidsrelaties tussen zzp’er en opdrachtgever goed te regelen, om daarmee schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar de wet werkt niet echt. Of eigenlijk helemaal niet. Er is te veel onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag.

Alle zzp’ers ontvingen op 3 februari jl. een brief van de Belastingdienst. Daarin staat onder meer dat:

‘Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en – nemers is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Over deze periode zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen opleggen.’ […]

‘Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding’, schrijft de dienst verder in de brief. ‘Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de Wet DBA.’ […]

‘Het kabinet heeft daarom besloten om onder meer samen met sociale partners de arbeidswetgeving onder de loep te nemen. Het gaat onderzoeken hoe de criteria – die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst – concreter of anders ingevuld kunnen worden. Het kabinet hoopt nog vóór het volgende regeerakkoord met resultaten te komen.’ […]

Spookverhalen?
Interessant. Opmerkelijk ook. Bijna het gehele jaar heeft staatssecretaris Wiebes zich in allerlei bochten gewrongen om alle kritiek uit het veld te weerleggen en als ‘overdreven’ weg te zetten. Hij deed de protesten af als ‘spookverhalen’ en vond dat iedereen zich niet zo druk moest maken over de nieuwe wet.

Onrust DBA-wet
Maar zzp’ers, opdrachtgevers en belangenorganisaties bleven zich roeren. Niet voor niets, want de feiten logen er niet om. Enkele cijfers uit diverse onderzoeken in september 2016 (zie bronnen infographic onder aan dit blog):

  • 47.200 van de 400.000 zzp’ers in de zakelijke markt zijn sinds de invoering van de DBA-wet opdrachten kwijtgeraakt (begin december 2016 was dit aantal opgelopen tot 62.000);
  • slechts 8 procent van de 4481 ingediende modelcontracten zijn 4 maanden na dato van de invoering van de wet goedgekeurd door de Belastingdienst;
  • een kwart van de opdrachtgevers vindt op dat moment de DBA-wet een knelpunt.


Depressie
‘Dit is het einde van de zzp’ers’, dacht ik zelf toen de DBA-wet werd ingevoerd. ‘Wat een gemiste kans’, dacht ik ook. Als zo veel mensen besluiten zzp’er te worden, dan is er toch echt wel wat aan de hand op de arbeidsmarkt. Een kabinet hoort dat m.i. serieus te nemen en in goede banen te leiden, niet op de handrem te staan of erger: de modernisering van de arbeidsmarkt in z’n achteruit te zetten. Ik besloot mijn blog voorlopig even on hold te zetten met een symbolisch laatste blog ‘Modelcontracten zzp: complete verwarring’.

Lees meer

Modelcontracten zzp: complete verwarring

Op 1 mei gaat de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van start. Sinds een meerderheid van de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft goedgekeurd, staat staatssecretaris Wiebes niets meer in de weg de wet over ruim twee weken in uitvoering te brengen. Hoewel het eerste jaar nog een soort ‘proef’jaar wordt waarin er niet al te streng wordt gehandhaafd, is de verwarring onder zowel opdrachtgevers als zzp’ers compleet. 

Econoom en journalist Matthijs Bouman (bekend van onder meer DWDD en RTLZ) laat de verwarring en ‘de bizarre nieuwe wereld van de zzp’er‘ mooi zien in onderstaand filmpje:

Meer moeilijkheden
De bonden en belangenorganisaties hebben zich de laatste weken behoorlijk geroerd. Ze moeten toch íets doen aan de verwarring onder hun leden. Maar veel rust brengt dat niet onder zzp’ers. Een onderzoek van TNS-Nipo onder 600 zzp’ers en 413 organisaties met ten minste 10 werknemers laat zien dat de meesten onder hen meer moeilijkheden verwachten, bericht het fd vandaag in het artikel ‘Zzp’er verwacht schade door nieuwe wetgeving‘. Negen van de tien zzp’ers verwacht dat het moeilijker wordt om nieuwe opdrachten binnen te halen en de meerderheid van zzp’ers en organisaties denkt dat de administratieve rompslomp gaat toenemen met de nieuwe wet.

Lees meer