De toekomst van de zzp’er

Terwijl het formatieproces van de nieuwe regering eindeloos voortduurt, wachten de zzp’ers op een verlossend woord (‘de wet DBA van de baan!’). Ook hopen ze op een doortimmerde visie waarin er voor hen een onbetwistbare, respectvolle plek is in het Nederlandse arbeidsbestel.

Is er nog een toekomst voor de zzp’ers in Nederland 3.0? © Iosphere / Free Digital Photos

Inmiddels zijn er in het afgelopen halfjaar ten minste 3 rapporten over zzp’ers verschenen en hebben de werkgeversorganisaties onlangs voorstellen bij informateur Zalm neergelegd om de bestaande wet DBA te vervangen door een betere aanpak. Welke voorstellen dat zijn, is niet bekend. Ook pleiten ze voor ‘een vernieuwende aanpak van de arbeidsmarkt’ (brief aan Zalm).

Lees verder

Wet DBA ‘on hold’

Wat een hoofdpijndossier: de wet DBA. De regering zet de handhaving tot 1 januari 2018 on hold. De wet is bedoeld om de arbeidsrelaties tussen zzp’er en opdrachtgever goed te regelen, om daarmee schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar de wet werkt niet echt. Of eigenlijk helemaal niet. Er is te veel onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag.

© Iosphere / FreeDigitalPhotos.net

Alle zzp’ers ontvingen op 3 februari jl. een brief van de Belastingdienst. Daarin staat onder meer dat:

‘Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en – nemers is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Over deze periode zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen opleggen.’ […]

‘Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding’, schrijft de dienst verder in de brief. ‘Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de Wet DBA.’ […]

Lees verder

Basisverzekering voor zzp

Op het ministerie van Economische Zaken zit sinds 26 augustus 2013 een nieuwe secretaris-generaal: Maarten Camps. Als kersverse hoogste ambtenaar schreef hij onlangs een nieuwjaarsartikel in het tijdschrift ‘Economisch Statische  Berichten’ (ESB) waarin ook de zzp’ers de nodige aandacht krijgen. Zijn pleidooi: een basisverzekering voor zzp.

Lees verder

Afschaffing fiscale voordelen voor zzp’ers

Kabinetsplannen voor afschaffing fiscale voordelen voor zzp’ers? Een ramp! Het is voor veel zzp’ers immers nu al sappelen, laat staan als de fiscale voordelen verdwijnen. 

ZZP-LOG begrijpt niet wat voor winst het kabinet met deze maatregelen voor ogen heeft. Meer dan de helft van de zzp’ers is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) boven de 45 jaar en en blijkt op de arbeidsmarkt niet veel kansen meer te hebben, en een op de drie zzp’ers heeft slechts een netto maandinkomen beneden de 1.250 euro.

Lees verder