Regeringsakkoord: zzp’er plek in Burgerlijk Wetboek

De fractievoorzitters Rutte (VVD), Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (ChristenUnie) hebben op dinsdag 10 oktober het regeerakkoord gepresenteerd met als titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. De vraag is nu: is er ook vertrouwen in de toekomst van zzp’ers? Of zetten de partijen toch in op een langzame sluipmoord van deze vrijheidslievende éénpitters?

‘Het is tijd om onze arbeidsmarkt te moderniseren’ luidt het regeerakkoord in de intro van hoofdstuk 2 dat handelt over de arbeidsmarkt. En: ‘Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen.’ Dat klinkt bemoedigend…..

Flexibele arbeid
De formatiepartijen erkennen de ‘behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt, bij werk- en opdrachtgevers en bij werkenden’. Het regeerakkoord vervolgt: ‘Verschillende vormen van het aanbieden van flexibele arbeid sluiten aan bij verschillende behoeften.’ Hoewel de formatiepartijen sterk inzetten op meer ‘duurzame banen’ krijgt de zzp’er meer erkenning, zo lijkt het.

Zzp’ers
‘Zzp’ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt’, schrijven de formatiepartijen. Wel waken ze nog steeds voor een schemergebied, waarbij er toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsrelatie. De wet DBA kon hierin geen helderheid scheppen, heeft de ervaring geleerd. De formatiepartijen erkennen dit en willen de wet vervangen door andere maatregelen. Te weten:

  • Een laag tarief (tot 125% van wettelijk minimumloon en laagste loonschalen) in combinatie met een langere duur (> 3 mnd) van de overeenkomst én een laag tarief in combinatie met het verrichten van ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ worden als ‘arbeidsrelatie’ gekenmerkt. Er komt bovendien een betalingsondergrens voor laagbetaald werk van 15-18 euro per uur.
  • Voor de zelfstandigen boven het ‘lage tarief’ wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd, stelt het regeerakkoord. ‘Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zzp’ers. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring via het invullen van een webmodule, zoals bijvoorbeeld ook in het Verenigd Koninkrijk bestaat.’
  • Voor de bovenkant van de zzp-markt (uurtarief >75 euro per uur) komt er een ‘opt-out’-regeling waarin de opdrachtgevers geen risico meer lopen op naheffingsaanslagen (loonbelasting en werknemersverzekeringen). Als voorwaarden gelden dat de zzp’er maximaal 1 jaar voor de betreffende organisatie werkt en geen ‘reguliere werkzaamheden’ verricht.
Presentatie Regeerakkoord op dinsdag 10 oktober 2017.

Payroll-constructie
Ook worden de voor zzp’ers én werknemers concurrerende payroll-constructies aangepakt. De constructie mag door werkgevers niet meer worden misbruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden willen de formatiepartijen gelijktrekken met die van vaste werknemers.

Burgerlijk Wetboek
Ten slotte willen de formatiepartijen verkennen hoe zelfstandig ondernemerschap een eigen plek kan krijgen in het Burgerlijk Wetboek. Dit willen zij oppakken in samenwerking met sociale partners en zzp-organisaties en doen via de invoering van een ondernemersovereenkomst. ‘Dit zou de positie van zelfstandig ondernemers kunnen verhelderen en verstevigen’, aldus het regeerakkoord.

Vaste banen
De intentie van de formatiepartijen richting zzp’ers lijkt oké, al hebben deskundigen en zzp-organisaties zo hun bedenkingen en wachten af wat er werkelijk van de voornemens terechtkomt. Het komt nu ook aan op helderheid van regels en op de praktische uitvoerbaarheid ervan. Tegelijkertijd moeten zzp’ers bedenken dat de formatiepartijen vooral willen inzetten op meer vaste banen. En dat zal hoe dan ook ten koste gaan van het werk voor zzp’ers, omdat werkgevers meer armslag krijgen in bijvoorbeeld ontslag, doorbetaling bij ziekte en tijdelijke banen.

Relevante links:

Het regeerakkoord is gratis te downloaden via de website Kabinetsformatie2017 van de rijksoverheid.

Avatar

Monique Koudijs

Monique Koudijs is de initiatiefnemer en eigenaar van ZZP-log. Voor dit blog schrijft zij journalistieke artikelen over en voor zzp'ers op basis van research, interviews, netwerkevenementen, workshops, nieuws en persoonlijk contact met zzp'ers. Inclusief tips, columns en recensies van relevante boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *