Samenwerken: hoe kan het misgaan?

Soms is het slim om als zzp’ers samen te werken. Ben jij bijvoorbeeld meer een creatieveling en mis je een brutaal zakeninstinct?  Werk je op je best met een dagelijkse kwieke brainstorm? Of wellicht wil je vooral je slagkracht vergroten en de klant meer zekerheid bieden. Het kunnen allemaal redenen zijn om de handen ineen te slaan. Maar kijk uit, ga niet over één nacht ijs. Een verhaal over samenwerken: hoe kan het misgaan?

Illustratie grensbewaking samenwerking
Samenwerken: zorg voor duidelijke taakverdeling en bewaak je grenzen. (c) Harriët Damave

 

Aantrekkingskracht
Hanna is zzp’er en heeft een ambachtelijk ontwerpbureau voor handbeschilderd keramiek. Haar kracht: ze is een volbloed ontwerper. Haar zwakte: de verkoop van haar handel. Tenminste, dat dácht ze toen ze in april 2010 een samenwerking aanging met Alex, ook zzp’er. De aantrekkingskracht van Alex voor Hanna was haar daadkracht in verkoop en acquisitie.

Ideale mix
Hanna: ‘Zij had succesverhalen over het aan de man brengen van een kleinschalig creatief product. Dat wekte mijn interesse. Ik dacht dat zo’n samenwerking mij zou kunnen helpen met mijn bedrijfsvoering.’ Het leek aanvankelijk een ideale mix. Alex zou, naast verkoop en acquisitie, tevens het voorbereidende deel van het productieproces op zich nemen. De winst zou op 50/50-basis worden verdeeld.

Samenwerkingscontract
Vol enthousiasme gingen ze aan de slag. Met nauwelijks een letter op papier stonden ze samen op beurzen en kunstmarkten de handel aan de man te brengen. Hanna: ‘Met een bevriend advocaat van Alex hebben we destijds een half uurtje om de tafel gezeten en gesproken over een samenwerkingscontract, maar dat is er vervolgens nooit gekomen.’ Ook werd de taakverdeling door beiden niet in acht genomen. Hanna: ‘Ik stond mee te verkopen, terwijl ik thuis moest schilderen. Alex bemoeide zich op een gegeven moment overal mee.’

Businessconsultant
Adviezen van derden werden achteloos in de wind geslagen. Hanna vroeg aanvankelijk raad bij haar businessconsultant. Die raadde de samenwerking op 50/50-basis af. De feedback van de businessconsultant in een notendop:

Ga niet op deze (onduidelijke) manier samenwerken, want
a) het is moeilijk te administreren en
b) een 50/50-basis is op deze manier nauwelijks mogelijk.
Gevolg is een scheve verhouding binnen de samenwerking. Je kunt beter diensten bij elkaar inkopen, was haar devies. Voordeel: het is een stuk overzichtelijker.

Voortekenen
Al na een half jaar liep de samenwerking volledig spaak. De voortekenen waren volop aanwezig. Afspraken werden eenzijdig niet nagekomen, bijvoorbeeld herhaalde verzoeken om inzage in de boekhouding. De visie op de omgang met klanten verliep niet synchroon. Hanna: ‘Ik vond haar te grof in de mond, terwijl mijn werk het moet hebben van subtiele details.’ De taakverdeling werd niet nageleefd en last but not least: verlangens en wensen liepen volledig uiteen. Hanna: ‘Zij wilde dagelijks een uur telefonisch contact en bombardeerde mij met mailtjes. Dat ging voor 90 procent over niks. Ik vond dat meteen al veel te vermoeiend.’

Alarmbellen
Ondanks het ‘concert aan alarmbellen’ dat bij Hanna afging, bleven ze doorstrompelen met de samenwerking. Tot het echt niet meer ging en Hanna in september 2010 de stekker uit de samenwerking trok. Hanna: ‘We hadden ons opnieuw helemaal uit de naad gewerkt voor een belachelijke dure beurs. We hadden weinig verkocht en ik voelde mij langzamerhand meer een marktkoopvrouw dan een ontwerpster. Dat voelde helemaal niet goed, ook de samenwerking niet. Ik wilde een tijdje uitrusten en de zaak laten bezinken en overdenken. Toen waren de rapen gaar.’

Wrange vruchten
Sindsdien plukt Hanna de wrange vruchten van haar argeloze avontuur: haar voormalig zakenpartner achtervolgt haar tot op heden met een vette rekening en valt haar voortdurend lastig met dreigbrieven. Het kost Hanna al ruim een jaar bakken met energie en tijd om de volgens haar ‘belachelijk hoge declaraties’ te weerleggen en advies in te winnen bij het Juridisch Loket en de vakbond.

*Noot: Om redenen van privacy zijn de namen in deze blog gefingeerd.

Samenwerken: waar moet je op letten?

11x tips van Hanna, ervaringsdeskundige

 1. Duik niet te snel in een samenwerkingsverband: koop diensten van elkaar.
 2. Kies je voor een samenwerkingsverband? Maak dan een duidelijke taakverdeling en houd je daar ook aan.
 3. Bepaal van tevoren hoeveel tijd je in de samenwerking wilt stoppen.
 4. Bewaak je grenzen. Gaat je zakenpartner daar stelselmatig overheen, dan is hij/zij niet de juiste partner voor jou.
 5. Houdt iemand zich niet aan de gemaakte afspraken? Spreek elkaar er meteen op aan of neem consequent maatregelen.
 6. Zorg dat de balans van energie geven en energie krijgen in evenwicht is binnen het samenwerkingsverband.
 7. Houd nauwkeurig een boekhouding bij van in- en verkoop en van gewerkte uren. Zorg dat je die beiden wekelijks inziet en ondertekent.
 8. Alles staat en valt met vertrouwen. Als er maar enigszins een lek is in het vertrouwen: trap meteen op de noodrem.
 9. Luister naar je onderbuikgevoel. Voel je dat er iets niet goed zit en merk je dat je dat aan ’t wegduwen bent? Stop met de samenwerking of stel het aan de orde.
 10. Spreek – voordat de samenwerking van start gaat- een ‘worst case scenario’ en een exit-strategie af, zodat de samenwerking zonder bloedvergieten kan worden ontbonden.
 11. Geloof in je eigen kracht. Soms heb je helemaal geen samenwerking nodig en kun je het heel goed zelf.

 

Meer blogs over Samenwerken op ZZP-log:

Avatar

Monique Koudijs

Monique Koudijs is de initiatiefnemer en eigenaar van ZZP-log. Voor dit blog schrijft zij journalistieke artikelen over en voor zzp'ers op basis van research, interviews, netwerkevenementen, workshops, nieuws en persoonlijk contact met zzp'ers. Inclusief tips, columns en recensies van relevante boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *