Wet DBA ‘on hold’

Wat een hoofdpijndossier: de wet DBA. De regering zet de handhaving tot 1 januari 2018 on hold. De wet is bedoeld om de arbeidsrelaties tussen zzp’er en opdrachtgever goed te regelen, om daarmee schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar de wet werkt niet echt. Of eigenlijk helemaal niet. Er is te veel onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag.

© Iosphere / FreeDigitalPhotos.net

Alle zzp’ers ontvingen op 3 februari jl. een brief van de Belastingdienst. Daarin staat onder meer dat:

‘Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en – nemers is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Over deze periode zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen opleggen.’ […]

‘Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding’, schrijft de dienst verder in de brief. ‘Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de Wet DBA.’ […]

‘Het kabinet heeft daarom besloten om onder meer samen met sociale partners de arbeidswetgeving onder de loep te nemen. Het gaat onderzoeken hoe de criteria – die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst – concreter of anders ingevuld kunnen worden. Het kabinet hoopt nog vóór het volgende regeerakkoord met resultaten te komen.’ […] 

Spookverhalen?
Interessant. Opmerkelijk ook. Bijna het gehele jaar heeft staatssecretaris Wiebes zich in allerlei bochten gewrongen om alle kritiek uit het veld te weerleggen en als ‘overdreven’ weg te zetten. Hij deed de protesten af als ‘spookverhalen’ en vond dat iedereen zich niet zo druk moest maken over de nieuwe wet.

Onrust DBA-wet
Maar zzp’ers, opdrachtgevers en belangenorganisaties bleven zich roeren. Niet voor niets, want de feiten logen er niet om. Enkele cijfers uit diverse onderzoeken in september 2016 (zie bronnen infographic onder aan dit blog):

  • 47.200 van de 400.000 zzp’ers in de zakelijke markt zijn sinds de invoering van de DBA-wet opdrachten kwijtgeraakt (begin december 2016 was dit aantal opgelopen tot 62.000);
  • slechts 8 procent van de 4481 ingediende modelcontracten zijn 4 maanden na dato van de invoering van de wet goedgekeurd door de Belastingdienst;
  • een kwart van de opdrachtgevers vindt op dat moment de DBA-wet een knelpunt.

Depressie
‘Dit is het einde van de zzp’ers’, dacht ik zelf toen de DBA-wet werd ingevoerd. ‘Wat een gemiste kans’, dacht ik ook. Als zo veel mensen besluiten zzp’er te worden, dan is er toch echt wel wat aan de hand op de arbeidsmarkt. Een kabinet hoort dat m.i. serieus te nemen en in goede banen te leiden, niet op de handrem te staan of erger: de modernisering van de arbeidsmarkt in z’n achteruit te zetten. Ik besloot mijn blog voorlopig even on hold te zetten met een symbolisch laatste blog ‘Modelcontracten zzp: complete verwarring’.

Rapport WRR
Behalve de belangenorganisaties hebben ook andere organisaties sindsdien gelukkig niet stilgezeten. Op 7 februari 2017 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Voor de Zekerheid’, de toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid (blog hierover volgt nog). Opmerkelijk is dat Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘verhinderd’ was en zijn directeur-generaal naar voren schoof om het rapport in ontvangst te nemen.

Gevolgen Wet DBA
Gevolgen van de wet DBA (Infographic van Dailyzzp.nl).
Avatar

Monique Koudijs

Monique Koudijs is de initiatiefnemer en eigenaar van ZZP-log. Voor dit blog schrijft zij journalistieke artikelen over en voor zzp'ers op basis van research, interviews, netwerkevenementen, workshops, nieuws en persoonlijk contact met zzp'ers. Inclusief tips, columns en recensies van relevante boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *