Wetsvoorstel modelcontracten in Eerste Kamer

Modelcontracten voor zzp’ers als vervanging voor de VAR: gaat het door of niet? Aankomende dinsdag 26 januari 2016 behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes. De plenaire vergadering over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is online te volgen (14.05 – 16.40 uur). Op 2 februari volgen dan eventuele stemmingen die al dan niet definitief groen licht moeten geven voor deze wet.

Het wetsvoorstel over de modelcontracten hield de gemoederen de laatste maanden flink bezig. Deskundigen rolden over elkaar heen in de media over de voors en tegens. Vooral het Financieele Dagblad hield de vinger aan de pols.

De tendens was over het algemeen negatief onder betrokkenen in de ondernemerswereld. Het fd betoogt in haar dagelijks commentaar op 17 januari jl. dat ‘de staatssecretaris van de VVD alsnog de politieke agenda van een PvdA-minister, Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, helpt verwezenlijken.’ Het resultaat is ontmoediging van zzp-schap en terugdringing van de flexibilisering van de arbeidsmarkt’, opinieert de krant.

Plenair debat Eerste Kamer over modelcontracten zzp
Plenaire vergadering Eerste Kamer (foto rijksoverheid)

Overregulering
Bezwaren van deskundigen en belangenorganisaties waren daarnaast vooral dat er met een bazooka op ‘een relatief klein probleem’ (schijnzelfstandigheid) werd geschoten als de nieuwe wet doorgang vindt. Er zou sprake zijn van ‘overregulering’. Zo zullen er bijvoorbeeld duizenden modelcontracten moeten worden gemaakt in plaats van de door Wiebes beoogde ‘tientallen’.

Intermediairs
Ook zouden veel zzp’ers onder de nieuwe wet opdrachten gaan mislopen, betoogden vooral de detacherings- en bemiddelingsbureaus. Brancheorganisaties en zzp-bemiddelaars weten echter in oktober een doorbraak te forceren bij de minister van Financiën: bureaus die met een bemiddelingsmodel werken, zijn van tevoren vrijgesteld van loonheffing. Het ‘Voorbeeld modelovereenkomst tussenkomst’ is te downloaden via o.m. de website van de Rijksoverheid.

Directe relatie met zzp’er
Door de doorbraak met de intermediairs is echter nu een tegenovergestelde beweging gaande: ‘Veel bedrijven beginnen zich zorgen te maken en willen geen directe relatie met zzp’ers meer’, zegt Marc Nijhuis van detacheringsbedrijf IT Staffing in het fd. Ook de Algemene Bond van Uitzendorganisaties en belangenorganisatie ZZP Nederland zien dit gebeuren, zeggen ze tegen het fd.

Administratieve rompslomp
Over de toe- of afname van de administratieve rompslomp voor zzp’ers en opdrachtgevers zijn de meningen verdeeld. Volgens Wiebes en belangenorganisatie PZO-ZZP nemen deze lasten af met de nieuwe wet. Volgens anderen, o.m. belastingadviseurs, nemen deze lasten juist toe. Ikzelf voorzie een toename van administratie: ik heb zeer veel verschillende soorten werkrelaties met opdrachtgevers, die ook nog eens behoorlijk wisselen, en zal al die soorten werkrelaties bij iedere wijziging weer tegen het licht moeten houden.

Minister Wiebes hekelt opwinding
Minister Wiebes weerspreekt tot nu toe alle bezwaren. Hij benadrukt dat de zzp-belangenorganisaties zelf hebben bijgedragen aan alternatieven voor de Beschikking geen loonheffing (BGL) die destijds is gesneuveld en nu tot een ‘werkbaar stelsel’ zijn uitgewerkt. Organisaties als VNO-NCW, MKB Nederland, FNV Zelfstandigen, Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, PZO-ZZP, FNV en CNV Vakmensen hebben meegedacht over de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). (Zie Kamerbrief meedenken belangenorganisaties DBA).

Ingangsdatum wetsvoorstel
Als het wetsvoorstel over de modelcontracten door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, kan de ingangsdatum van 1 april nog worden gehaald. 2016 heeft Wiebes bestempeld als overgangsjaar.

Meer informatie

Relevante links
Verandering VAR in modelcontract (dba-wet, deel 1: introductie en prangende vragen)

Avatar

Monique Koudijs

Monique Koudijs is de initiatiefnemer en eigenaar van ZZP-log. Voor dit blog schrijft zij journalistieke artikelen over en voor zzp'ers op basis van research, interviews, netwerkevenementen, workshops, nieuws en persoonlijk contact met zzp'ers. Inclusief tips, columns en recensies van relevante boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *